Blat de moro

Blat de moro
Calendari Característiques Nutrients
Plantació/Sembra
Abril, Maig, Juny

Collita
Juliol, Agost, Setembre
Comestible: fruit
Cicle de vida del cultiu: 60-90 dies
Mètode de plantació: 30-50
Necessitats del reg: alt
Necessitats del sòl: alt
Nitrogen: alt
Fòsfor: mitja
Potassi: mitja alt
wikipedia Més informació