liliacies

Espàrrec

Espàrrec
Calendari Característiques Nutrients
Plantació/Sembra
Febrer, Març

Collita
Abril, Maig, Juny
Comestible: fulla
Arrels: profundes
Cicle de vida del cultiu: anys
Mètode de plantació: 40/60
Necessitats del reg: alt
Necessitats del sòl: mitjà
Nitrogen: mitja
Fòsfor: alt
Potassi: baix mitja
wikipedia Més informació