fruiter

Nesprer

Nesprer
Calendari Característiques Nutrients
Collita
Abril, Maig
Mètode de plantació: 4-6 metres Necessitats del reg: baix
Necessitats del sòl: baix
wikipedia Més informació