cucurbitacies

Síndria

Síndria
Calendari Característiques Nutrients
Plantació/Sembra
Abril, Maig

Collita
Juliol, Agost, Setembre
Comestible: fruit
Arrels: profundes
Cicle de vida del cultiu: 150-200 dies
Mètode de plantació: 80x100 cm
Necessitats del reg: alt
Necessitats del sòl: alt
Nitrogen: mitja
Fòsfor: alt
Potassi: mitja mitja
wikipedia Més informació