Esfera

  • Pagès 2.0

    MENORCA, PAGESOS QUE CUSTODIEN LA TERRA

    El paisatge en mosaic de Menorca és el resultat directe del treball diari dels pagesos i ramaders de l’illa. Les activitats de la pagesia menorquina, que gestionen tres quartes parts del total del territori, també són responsables directes de l’estat d’alguns dels recursos bàsics com la seva biodiversitat. Molts d’ells ho saben i treballen per [...]

    Anar al blog