Esfera

  • Sense Terra

    Convivència d’ànecs amb planes hortícoles? Part III

    Bé, finalment, sembla que ja he trobat la manera de gestionar la convivència entre aquests animals i el meu hort. Per un cantó, tinc l’hort dividit en dues parts, i a la part que fa de nexe entre les dues hi tinc el tancat nocturn dels ànecs. Això em permet obrir la porta del galliner

    Anar al blog