Esfera

  • Sense Terra

    Roundup de Monsanto contamina aigües subterrànies (també a Catalunya)

    La humanitat en un segle ha aconseguit extingir el 75% de les varietats agrícoles mundials, la desertització de la majoria dels sòls fèrtils, ha contaminat l’aire, l’aigua i el sòl a escales quasi irreparables, ha generat mutacions, malalties noves i extincions animals, ha augmentat els index mundials de misèria i fam,etc… Es pot parlar realment

    Anar al blog