Esfera

  • Pagès de ciutat

    Un dieta cada vegada més carnívora

    Un article, publicat pel Proceedings of the National Academy of Sciences, analitza detalladament els hàbits alimentaris de la població, així com les diferencies d’un país a un altre. També és […]

    Anar al blog