Horticultura


Fertilització del sòl


Principals tipus d'elements químics:

 • Nitrogen (N) fa créixer les plantes, va bé per les fulles
 • Fòsfor (P) fa estirar la planta, és a dir, va bé per les plantes amb tija o tronc
 • Potassa (K) va bé per la flor i el fruit
 • Magnesi (Mg) favorable a la fotosíntesi

Adobs verds

Lleguminoses
Fixadores de nitrogen, efectes de cobertura i efectes de treball del sol amb les arrels
 • Userda: Molta aportació de nutrients. Arrelament extens i profund. Normalment plurianual. Difícil d'incorporar. Prefereixen sols calcaris
 • Trebol blanc: (Trifolium repens) i trebol violeta (T.pratense) ; Resisteixen a les glaçades però no toleren bé ambients molt secs. Tenen Arrels més superficials
 • Trebol subterrani: (T.subterraneum) per a zones mes seques, te un arrelament profund i es resembra
 • Meliloto groc: Trebol d'olor (Melilotus oficinalis)
 • Veça: Tolera glaçades suaus. S adapta a tots els sols. Es desenvolupa amb mínims de pluja Faves i pèsols
 • Tramús groc: per a sols àcids
 • Tramús blanc: per a sols calcaris
 • Serradella:(Ornithopus sativus) ´Prefereix sols àcids
 • Fenigrec
 • Gramínies

Gramínies
S'associen amb lleguminoses afavorint la relació C/ N. Aporten fibra i masa vegetal al sol. Bon treball radicular
 • Sègol
 • Civada
 • Ray-gras

Crucíferes
Cicles curts de cultiu, arrels profundes i mobilitzen el K del sol . Molt bona cobertura del terra. Resistents a les glaçades
 • Naps
 • Raves: Nematicida
 • Mostassa: Te propietats nematicides

Factors a tenir en compte
 • Evitar la sembra d'adobs verds de la mateixa família que el cultiu que seguirà
 • A final d'estiu i principis de tardor sembrarem els adobs de creixement ràpid (exemple crucíferes), així els podem incorporar la primavera següent
 • La incorporació al terra haurà de ser superficial. Millor esperar a que l'adob verd estigui força descompost per a plantar el següent cultiu
 • Preferentment les lleguminoses i crucíferes les incorporem al principi de floració i les gramínies a l'inici d'espigat
 • Amb terra argilosa es necessitarà menys adob que amb terra sorrencaRiquesa dels adobs d'origen animal

Tipus de fem Nitrogen Fòsfor Potassa Magnesi
Fem en general 3,5 7,3 7,6 4,5
Gallinassa humida 3,1 10,5 9,5 7,2
Gallinassa seca 9,3 31,5 28,5 21,6
Ovella 3,5 3,0 7,1 3,8
Vedell 4,1 3,8 7,9 2,3
Vaca 3,1 4,3 7,7 2,7
Conill 4,7 12,1 4,7 5,2
Purí de boví 3,3 2,0 7,0 1,2
Purí de porc d'engreix 3,6 5,3 3,6 1,2
Saña, J