compostes

Escarola

Escarola
Calendari Característiques Nutrients
Plantació/Sembra
Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre

Collita
Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre
Comestible: fulla
Arrels: superficials
Cicle de vida del cultiu: 80-150 dies
Mètode de plantació: 30x40 cm
Necessitats del reg: alt
Necessitats del sòl: alt
Nitrogen: alt
Fòsfor: baix
Potassi: mitja baix