liliacies

All tendre

All tendre
Calendari Característiques Nutrients
Plantació/Sembra
Gener, Febrer, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

Collita
Gener, Febrer, Març, Octubre, Novembre, Desembre
Comestible: arrel, bulb o tubercla
Arrels: superficials
Cicle de vida del cultiu: 130-150 dies
Mètode de plantació: 15x40 cm
Necessitats del reg: baix
Necessitats del sòl: alt
Nitrogen: mitja
Fòsfor: mitja
Potassi: mitja mitja
wikipedia Més informació