cruciferes

Bitxo (totes les varietats)

Bitxo (totes les varietats)
Calendari Característiques Nutrients
Plantació/Sembra
Abril, Maig

Collita
Juliol, Agost, Setembre
Comestible: fruit
Arrels: mitjanes
Cicle de vida del cultiu: 140-200 dies
Mètode de plantació: 70x80 cm
Necessitats del reg: mitjà
Necessitats del sòl: alt
Nitrogen: alt
Fòsfor: alt
Potassi: alt mitja
wikipedia Més informació