cruciferes

Cols (tots els tipus)

Cols (tots els tipus)
Calendari Característiques Nutrients
Plantació/Sembra
Gener, Març, Maig, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

Collita
Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Setembre, Novembre, Desembre
Comestible: flor
Arrels: superficials
Cicle de vida del cultiu: 80-120 dies
Mètode de plantació: 60x80 cm
Necessitats del reg: mitjà
Necessitats del sòl: alt
Nitrogen: alt
Fòsfor: mitja
Potassi: alt alt
wikipedia Més informació