lleguminoses

Fava

Fava
Calendari Característiques Nutrients
Plantació/Sembra
Gener, Febrer, Març, Maig, Juliol, Setembre, Novembre

Collita
Gener, Març, Maig, Juliol, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre
Comestible: fruit
Arrels: mitjanes
Cicle de vida del cultiu: 120-180 dies
Mètode de plantació: 80x100 cm
Necessitats del reg: baix
Necessitats del sòl: alt
Nitrogen: baix
Fòsfor: mitja
Potassi: mitja baix
wikipedia Més informació