lleguminoses

Pèsol

Pèsol
Calendari Característiques Nutrients
Plantació/Sembra
Gener, Octubre, Novembre, Desembre

Collita
Abril, Maig, Juny
Comestible: fruit
Arrels: mitjanes
Cicle de vida del cultiu: 100-130 dies
Mètode de plantació: sembra
Necessitats del reg: baix
Necessitats del sòl: alt
Nitrogen: baix
Fòsfor: mitja
Potassi: alt baix
wikipedia Més informació